SALGÓTARJÁN VÁROSI SALAKOS

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁSA 2017 év

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1./        A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság célja:

Elsősorban a labdarúgást nem aktívan végzők részére rendszeres és szervezett játéklehetőség biztosítása, a szabadidősport ezen ágának a népszerűsítése.

2./        A bajnokság rendezője:

A Salgótarján Közművelődési Nonprofit KFT, melynek munkáját a versenybizottság és a fegyelmi bizottság segíti.

Székhelye: József Attila Művelődési és Konferencia Központ

                    Salgótarján, Fő tér 5.

3./        A Versenybizottság összetétele:

                                               Kajdi Tibor

                                               Horváth Péter

                                               Bencsik Gábor

                                               Sztrehó Ferenc

4./        A Fegyelmi Bizottság tagjai:                                             

                                               Németh Csaba

                                                           Marcsok János

                                                                      

 

BAJNOKI RENDSZABÁLYOK

 

1./        A bajnokság rendszere, ideje és helye:

A bajnokságot Amatőr I. osztály és Amatőr II. osztály bajnoki rendszerben bonyolítjuk le.

            Az osztályok összeállításánál figyelembe vesszük az elmúlt évi eredményeket (kiesés,           feljutás). Új csapatok besorolása csak a II. osztályba történhet.

A bajnokság várható kezdési időpontja: 2017. április 10. /hétfő/

2./        Minden csoportban gépi sorsolással állapítjuk meg a mérkőzések rendjét, idejét. Ettől eltérni    csak rendkívül indokolt esetben mindkét csapat vezetője által aláírt írásbeli kérelemmel lehet. A kérelmet legalább 3 munkanappal a kisorsolt mérkőzés előtt, az új időpont megjelölésével a Versenybizottsághoz kell benyújtani. /egy bajnoki szezonban maximum kétszer/ Az elhalasztott mérkőzést 14 napon belül kötelesek lejátszani a csapatok, ellenkező esetben az eredményt 0:0-s gólkülönbséggel és pont nélkül igazolja a Versenybizottság. A bajnokság utolsó három fordulójában már halasztás nincs!

           

            Amennyiben egy csapat a bajnokság befejezése előtt visszalép, vagy háromszori ki nem állás miatt töröljük a bajnokságból az eredményei az alábbiak szerint módosulnak:

           

 

 

  1. Amennyiben a sorsolás felét, vagy kevesebb mérkőzést játszott, úgy az addigi eredményeit töröljük.

           

  1. Amennyiben a sorsolás felétől már több mérkőzést lejátszott, úgy az eredményeit megtartjuk, ill. a hátralévőket 3 : 0-ás gólkülönbséggel az ellenfél javára igazoljuk.

           

3./        A bajnokságra Nógrád megyéből bármilyen közösség benevezhet, ha elfogadja a bajnoki rendszabályokat és határidőre befizeti a nevezési és a pályahasználati díjat. Valamennyi mérkőzést a Városi Sportcentrumban kell lejátszani.

4./        A bajnokságra leigazolható és így részt vehet minden olyan személy, aki Nógrád megyében állandó, vagy ideiglenes lakással rendelkezik, vagy a főfoglalkozása a megyében van, illetve nappali tagozatos tanulmányait itt folytatja.

5./        A bajnokságban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik 2017. évben - a bajnokság megkezdésének időpontjától - MLSZ és más nemzetközi szövetség által kiírt nagypályás ill. futsal labdarúgó bajnokság jegyzőkönyvében nem szerepelnek. Pályára léphetnek azok a nagypályás, ill. futsal játékosok, akik betöltötték, ill.  az adott évben töltik be a 40. életévüket.

           

6./        A játékidő 2x30 perc, közte 5 perc szünettel.

7./        A mérkőzéseken sportszerűtlenül viselkedő játékos 5 perces (sárga lap) és végleges (piros lap) kiállítás büntetést kaphat. Az azonnali piros lap után a kiállított játékos helyére 5 perc eltelte után sem állhat be senki. A csapat emberhátrányban fejezi be a mérkőzést. Amennyiben egy játékost azonos mérkőzésen másodszor is 5 perces kiállítással büntet a játékvezető, úgy végleges kiállítottnak kell tekinteni, így számára a piros lapot is fel kell mutatni. A véglegesen kiállított játékos a soron következő mérkőzésen nem léphet pályára. A mérkőzésen sárga lappal büntetett játékos büntetését magával viszi a következő mérkőzésekre is. Amennyiben 3 sárga lapos figyelmeztetése összegyűlik, úgy automatikusan 1 mérkőzésen nem játszhat. Ha a játékos a csapata soron következő mérkőzésén pályára lép, úgy az eredményt 3-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni és a vétkes csapat pontszámából 1 büntetőpontot le kell vonni.

            Amennyiben egy kiállított játékos több csapatban is szerepel, úgy büntetését mind a két csapatában le kell töltenie!

8./        Óvni a mérkőzést követő 3 munkanapon belül írásban két példányban lehet az óvási díj egyidejű befizetése mellett a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft-nél. Óvási díj: 1.000.-Ft. Az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja: 2.000.-Ft. Jogos óvás, vagy fellebbezés esetén a befizetett összeg visszaadásra kerül.

9./        Az elsőfokú határozatokat a Fegyelmi Bizottság tárgyalja és hozza. Fellebbezni a Fegyelmi Bizottság Elnökénél lehet a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban (két példányban) a 2.000.-Ft-os fellebbezési díj egyidejű befizetésével. Az elnök határozata jogerős, az ellen fellebbezésnek helye nincs!

10./      Becsúszó szerelés nincs !

Szabadrúgás esetén az ellenfél játékosainak legalább három méterre kell a letett labdától állniuk.

11./      A bajnoki sorrend eldöntése:

A szabadtéren lejátszott fordulók után kialakult pontszám szerint. A bajnoki mérkőzéseken a győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont, a vereségért 0 pont jár.

Azonos pontszám esetén:

  • - az egymás ellen elért eredmény (pont- és gólkülönbség);
  • - a gólkülönbség;
  • - a több rúgott gól a helyezések sorrendjének az alapja.

Ha kettőnél több csapat ért el azonos pontszámot, úgy azokat a bajnokságból ki kell emelni és a fentiek alapján kell kialakítani a végső sorrendet.

Feljutás, kiesés:

Az amatőr I. o. utolsó két helyezettje kiesik az amatőr II. osztályba, az amatőr II.o. első két helyezettje feljut az amatőr I. osztályba. A feljutás és a kiesés minden csapat számára kötelező, ha valamilyen más okból (megszűnés, törlés fúzió stb.) nem tudja vállalni a feljutást, akkor értelemszerűen a következő legjobb helyezettel kell a csoportot kitölteni.

  1. /     A salakos bajnokságra épülő Téli Teremlabdarúgó Torna résztvevőiről és             lebonyolításáról a salakos bajnokságba benevezett csapatok számának függvényében             később születik           döntés.

 

13./      A bajnokság költségei:

 

Nevezési díj:

A  nevezések számától függően  kb. 25-30.000.-Ft/csapat       

 

Pályabérleti díj: 3.500.-Ft/mérkőzés/pályaválasztó csapat

A bajnokságban való indulásra a csapatok csak akkor jogosultak, ha a rajtig a nevezési díjat és a pályabérleti díj felét befizették ! A pályabérleti díj második felének befizetése az őszi rajtig válik esedékessé.

Amelyik csapat az elmúlt bajnoki szezonban tartozást halmozott fel, az a 2017. évi bajnokságban - annak rendezéséig - nem indulhat, a csapat tagjai más csapatba nem igazolhatnak át.

 

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 

1./        A Versenybizottság jogosulatlan játék esetén óvás nélkül is dönt, ha tudomására jut a szabálytalan játék ténye.

2./        Amennyiben egy játékvezető labdarúgóként is tevékenykedik kispályán, úgy osztályában mérkőzést nem vezethet. /szükség esetén, a két csapat beleegyezésével vezethet/

3./        A csapatoknak az őszi szezon kezdetéig van lehetőségük új igazolásokra illetve átigazolásokra.

Egy játékos egy szezonban csak egyszer igazolhat át!

4./        Jegyzőkönyvről és labdáról a pályaválasztó csapatnak kell gondoskodnia.

A kitöltött jegyzőkönyveket és az igazolásokat a játékvezetőnek ellenőriznie kell!

5./        A mérkőzésen a várakozási idő 10 perc.

Amennyiben a várakozási idő elteltével valamelyik csapat nincs játékra kész állapotban, vagy nem jelent meg, úgy 0:3-as gólkülönbséggel vesztesnek kell nyilvánítani.

Ha a várakozási idő elteltével a mérkőzést az egyébként központilag biztosított játékvezető hiánya miatt nem lehet megkezdeni, akkor a két érintett csapat szükség – játékvezetőt köteles felkérni. Ennek tényét a mérkőzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell mindkét csapatvezető aláírásával.

Vitás személyazonosság esetén a csapatvezetők kérésére a játékvezető személyazonossági igazolványt kérhet, amelyet az érintett játékos köteles megmutatni.  

6./        A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot és a Téli Teremlabdarúgó Tornát egy versenyrendszernek kell tekinteni, ezért a fegyelmi vétségek érvényesíthetők, átvihetők egyik bajnokságból a másikba.

7./        A Bajnokság díjazása:A szabadtéri bajnokság csoportgyőztesei tárgy, labda és oklevél,           a második és harmadik helyezettek labda, oklevél díjazásban részesülnek.

8./        A Bajnokságban való részvételhez, tekintettel annak szabadidősport jellegére, sportorvosi igazolás nem szükséges. A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére lép pályára.

9./        Az itt nem szabályozott kérdésekben Varga Gyula "A kispályás labdarúgás egységes szabályzata", valamint a Városi Kispályás Labdarúgó Versenybizottság Versenyszabályzata előírásait kell figyelembe venni. Vitás kérdésekben a Versenybizottság fenntartja magának a döntés jogát.

Salgótarján, 2017. március 1.

                                                                                                                                                                                                                                            Versenybizottság